همراه اول

Hamrah Aval - همراه اول
شرکتی چابک، منعطف و انتخابی مناسب برای پروژه‌های با محدوده مشخص؛ و در یک کلام بهترین گزینه برای پروژه‌های پرفشار در زمان محدود مثل تلکام.
۱۷ اسفند ۱۳۹۸