ریل‌پرداز سیر

ریل پرداز سیر

اگر تمایل به یک کار حرفه‌ای و بدون استرس دارید چاره‌ای جز همکاری با پرمون‌طرح نیست. به نظر ما، کار خوب و به موقع می‌خوای، جوابت پرمون طرحه. برای ما که همیشه اینطوری بوده.
پرمون‌طرحی‌های عزیز؛ متشکرم
مدیر حوزه‌ی مدیرعامل و سرپرست روابط عمومی

۱۷ اسفند ۱۳۹۸