پرمون‌طرح، یک آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت است. تمام‌خدمت یعنی در تمامی حوزه‌های تبلیغاتی، فعالیت داریم و از برنامه‌ریزی تبلیغات تا پیاده‌سازی در حوزه‌های آنلاین و آفلاین به برندها کمک می‌کنیم. ما تمامی ارتباطات و تبلیغات برندها را در تمامی رسانه‌ها و پلتفرم‌ها پوشش می‌دهیم. مسیر همکاری‌مان را با شناخت مخاطبان هدف شما شروع می‌کنیم، سپس مناسبت‌ترین راه‌های ارتباطی با آنها را انتخاب کرده و در راستای یک هدف، تبلیغات شما را یکپارچه می‌کنیم. پیوستگی تبلیغات شما باعث می‌شود، مخاطبان پیامتان را درک کنند و شما را به درستی بشناسند و در نتیجه شما در ذهن آنها ماندگار می‌شوید. اینگونه، ارتباطی بلندمدت بین شما و مخاطبانتان شکل می‌گیرد.