نوشته‌ها

سنجش بازگشت سرمایه از حوزه‌ی مارکتینگ رسانه‌های اجتماعی

سنجش بازگشت سرمایه از حوزه‌ی مارکتینگ رسانه‌های اجتماعی

 موضوع سنجش بازگشت سرمایه از ابزار رسانه‌های اجتماعی با وجود گسترش وسیع کاربران و رقبای بازار برای برخی از کسب‌وکارها به یک چالش مهم تبدیل کرده است. برای سنجش بازگشت سرمایه‌ به منابعی نیاز داریم که بدون سرمایه‌گذاری روی آنها نمی‌توانیم انتظار بازگشت سرمایه داشته باشیم. ازآنجاکه رسانه‌های اجتماعی از ابزارهای قدرتمند مارکتینگ هستند، آگاهی از اثربخشی فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکارمان در شبکه‌های اجتماعی‌ بسیار مهم است. در این مقاله ابزارهای مختلف سنجش بازگشت سرمایه را معرفی خواهیم کرد.