نوشته‌ها

, ,

مزیت رقابتی ؛ مسیر یکه تازی در بازار رقابت

وقتی از مزیت رقابتی حرف می‌زنیم در مورد ایجاد یک تفاوت بزرگ صحبت نمی‌کنیم بلکه از ایجاد یک حس متفاوت حرف می‌زنیم، حسی که از دل یک تغییر یا تفاوت کوچک می‌آید اما ارزشی را به مشتری ارائه می‌کند که تبدیل به مشتری وفادار شما می‌شود. برای اینکه بفه…