نوشته‌ها

نمایشگاه مطبوعات

پیش به سوی نمایشگاه مطبوعات

پیش به سوی نمایشگاه مطبوعات در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تیم همیشه تازنده‌ی پرمون طرح با داشتن رسانه‌هایی چون پایگاه خبری بادیجی و مجله ارتباطات و تبلیغات در کنار اهالی رسانه حضوری متفاوت خواهد داشت.   مکان : مصلی تهران، شبستان، غ…