نوشته‌ها

تبلیغات اینترنتی و روند تغییر آن در سال ۲۰۱۸
,

تبلیغات اینترنتی خلاقانه چگونه به برندینگ شما کمک می کند؟

اینترنت و رسانه‌های اجتماعی با هدایت ترندهای تبلیغاتی کاملاً خلاقانه در سال ۲۰۱۸، تبلیغات اینترنتی را به‌کلی تغییر داده‌اند. امروزه فیسبوک و گوگل، بارها شما را به یاد کیف زیبایی که ماه گذشته دیدید می‌اندازند؛ همان کیفی که نزدیک بود بخرید ولی تصم…