نوشته‌ها

چالش‌های خلاقیت در دنیای برنامه‌ریزی

چالش‌های خلاقیت در دنیای برنامه‌ریزی

چالش اصلی هر تیم خلاقی، ملاحظات زیاد و نتایج موردانتظار مشتریان مدرن امروزی است. چنانچه داده‌های مشتری، امکان تفکیک‌پذیری چندگانه را داشته باشند و بتوان برای آنها گزینه‌های مختلفی درنظر گرفت، باید نتیجه گرفت که با یک فرآیند فکری پیچیده‌ روب…