نوشته‌ها

برنامه ریزی برای معرفی برند شخصی در ۵ مرحله‌ی ساده

برنامه ریزی برای معرفی برند شخصی در ۵ مرحله‌ی ساده

حتما شما هم لباس‌هایی در کمد خود دارید که مدت زمان زیادی آنها را نپوشیده‌اید، گرچه همه‌ی آنها نو هستند و هیچ‌وقت نور آفتاب ندیده‌اند. آیا به دلیل این عادت فکر کرده‌اید؟ برند شخصی درست مانند سلیقه‌ی شما در  انتخاب‌ لباس است. شاید آگاهی نداشتن از خ…