نوشته‌ها

کمپین تبلیغاتی

داستان ۳ کمپین تبلیغاتی خلاقانه در سال ۲۰۱۸

یک کمپین تبلیغاتی موفق احساسات مخاطب را برمی‌انگیزد، روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در ذهن او می‌ماند و بر تصمیمات خریدش اثر می‌گذارد. کمپین تبلیغاتی، نخستین گام در معرفی یک شرکت به مخاطبان یا یادآوری وجودش به آنهاست. در این مقاله داستان ۳ کمپین‌ تبلیغاتی خلاقانه‌ی سال ۲۰۱۸ را معرفی خواهیم کرد.
ادامه مطلب …