سایر فرصت هامون

ما به دنبال یک طراح گرافیک جدید برای پیوستن به تیم خود هستیم. در این سمت شما برای موضوعات مختلف طراحی‌هایی برای پلتفرم‌های آنلاین و آفلاین انجام خواهید داد. برای موفقیت در این موقعیت باید مشتاق برای انجام کار در صنایع و حوزه‌های گوناگون، قادر به خلق ایده‌های خلاقانه و درخشان و دارای توجه فراوان به جزئیات باشید.

مدیریت اکانت در تبلیغات تماما درمورد برقراری ارتباط و هماهنگی میان تیم‌ها است، به خصوص تیم خلاقیت و مشتریان. مدیران اکانت در برخی موارد مستقیما با مدیران ارشد برای ارائه‌ی گزارشات مربوط به روند پروژه در ارتباط هستند.
وظیفه‌ی اصلی مدیران اکانت از یک سو شامل برقرای ارتباط موثر با مشتریان در تمام مراحل کاری از جلسات ابتدایی برای صحبت و مذاکره درمورد وسعت پروژه، مشخص کردن نیازها و انتظارات مشتری، آماده‌سازی پیش‌نویس قرارداد و پیگیر‌های مربوط به آن، تا ارائه‌ی خروجی‌ها و دریافت بازخورد و گرفتن تایید نهایی خروجی‌ها از مشتریان است. از سوی دیگر انتقال اطلاعات و بازخوردهای مشتریان به تیم‌های درون سازمان است.

ما به دنبال یک متخصص بازاریابی دیجیتال خلاق هستیم که توانایی هدایت پروژه‌های بازاریابی دیجیتال ما را داشته باشد. در این موقعیت شغلی، شما مسئولیت کلیه برنامه‌ریزی‌ها و پیاده‌سازی پروژه‌های تعریف شده برای مشتریانمان را بر عهده خواهید داشت. هدف اصلی تعیین شده برای شما در این سمت، کمک به رشد برند مشتری و در عین حال افزایش وفاداری و آگاهی برند برای آن‌ها است.