آینده پژوهی یکی از تخصص های پرمون طرح است.
تحقیقات بازار پرمون، با ارتقا فرهنگ مطالعه قبل از اقدام، به مدیران و برنامه ریزان سازمانی در جهت تحقق اهداف
بازاریابی یاری می رساند.

واحد تحقیقات بازار پرمون طرح به شما کمک میکند تا:

– شناخت مشتری و اولویت

  • شناسایی مخاطب
  • ایجاد کمپین های بازاریابی موثرتر
  • کمک برای یافتن بهترین مکان کسب و کار

– شناسایی فرصت های رشد و افزایش سود

  • تشخیص نوسانات تقاضا
  • پیشنهاد محصول و یا سرویس برای تقاضای جدید
  • شناسایی بازارهای داخلی و خارجی

– نظارت بر رقابت در بازار

  • شناسایی رقبا
  • دریافت اطلاعات در مورد نحوه عملکرد رقبا خود
  • تشخیص نقاط ضعف و قدرت رقبا

در آژانس تبلیغاتی پرمون طرح تحیقات بازار را به سه روش انجام میدهیم:

روش های کمی

روش های کیفی

روش های آمیخته

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس تبلیغاتی پرمون طرح می باشد.