نمایشگاه مطبوعات

پیش به سوی نمایشگاه مطبوعات

پیش به سوی نمایشگاه مطبوعات

در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تیم همیشه تازنده پرمون طرح با داشتن رسانه هایی چون پایگاه خبری بادیجی و مجله ارتباطات و تبلیغات در کنار اهالی رسانه حضوری متفاوت خواهد داشت.

 

مکان : مصلی تهران، شبستان، غرفه ۳۹۷

زمان : ۵ الی ۱۲ آبان ماه  از ساعت ۹ الی ۲۰:۳۰