مؤثرترین انواع ایمیل‌ها برای برندهای تجارت الکترونیک

ایمیل مارکتینگ

با توجه به تحقیقات اخیر کلاویو، ایمیل های خوش آمدگویی و ایمیل های سبد خرید مؤثرترین پیام های خودکار/تحریک کننده برای بازار تجارت الکترونیک است. این گزارش بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها از بیش از ۱.۵ میلیارد ایمیل ارسال شده توسط ۱۰۰۰ شرکت تجارت الکترونیک در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ بود. محققان عملکرد چهار نوع خاص از ایمیل‌ها را بررسی کردند: پیام های خوش آمدگویی (ایمیل های معرفی، اغلب با تخفیف در اولین خرید و یا دسترسی به دارایی قابل دانلود)؛ پیام های سبد خرید (ایمیل های ارسال شده به خریداران که آیتم‌ها را به چرخ دستی های خود اضافه می کنند و فرآیند پرداخت را تکمیل نمی کنند)؛ پیام های رهاسازی سبد خرید (ایمیل های ارسال شده به خریدارانی که محصولات را مشاهده می کنند، اما آنها را به سبد خرید خود اضافه نمی کنند)؛ و پیام های بازگشت (ایمیل های ارسال شده به مشتریانی که قبلا خریداری کرده اند اما اخیرا خیر).

ایمیل مارکتینگ

 

 

 

ایمیل های خوشامدگویی بیشترین درآمد را به طور متوسط برای مارک های تجارت الکترونیک با میانگین سفارشات کمتر از ۵۰ دلار دارند. ایمیل های رهاسازی سبد خرید بیشترین درآمد را به ازای هر گیرنده برای مارک های تجارت الکترونیک با مقادیر سفارش بیشتر از ۵۰ دلار به همراه دارند. پیام های ارسال شده به کمتر از یک چهارم از پایگاه داده ایمیل شرکت به میزان قابل توجهی از نرخ باز کردن بهتر، نرخ کلیک بیشتر و نرخ درآمد بیشتر برای هر گیرنده نسبت به پیام های ارسال شده به بیش از سه چهارم از پایگاه داده ایمیل شرکت دارند.